DMCA (АВТОРСКО ПРАВО)

ONLINE-FILMI.UCOZ.COM декларира своето желание и готовност да съдейства на авторите, ползвателите, продуцентите и на техните представители, както и на съответните организации за колективно управление на авторски права да уреждат възникналите спорове за евентуални нарушения, по такъв начин, че законните интереси за събиране на възнаграждение за ползване и разпространение на авторски произведения да бъде удовлетворен.

В случай, че авторски права са нарушени или права на интелектуална собственост са били накърнени по друг начин, моля да известите ONLINE-FILMI.UCOZ.COM във възможно най-кратки срокове.

Ако считате, че което и да е Съдържание, върху което имате авторски права е било използвано неправомерно от Потребител на Услугите, моля изпратете следната информация използвайки страницата ни „За контакти“ или имейлът ни: onlinemoviesstars@gmail.com

Заявление за извършени нарушения:
Автор … – трите имена, адрес, датата на първа публикация/съответен документ;
Обект/предмет на авторството;
Нарушението – В какво се състои – присвояване на авторство, имитация, непозоваване на автора, непозволено възпроизвеждане, друго..
Претенция – по отношение на санкционирането на нарушителя (евентуално) и по отношение на zamunda.net – предложение за въвеждане на технически мерки за ограничаване на подобни нарушения; предложения за сътрудничество с нас – отчисления за използване на авторско произведение.​

При установено авторско право, екипът на ONLINE-FILMI.UCOZ.COM ще премахне всички линкове сочещи към съдържание от страницата нарушаваща авторските Ви права.​​​